Stowarzyszenie Polskie Gry

Stowarzyszenie Polskie Gry (SPG) zrzesza największe i najbardziej znane firmy produkujące gry wideo w Polsce. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju i podnoszenie konkurencyjności krajowego sektora gier wideo na arenie międzynarodowej. W swojej działalności SPG ściśle współpracuje z przedstawicielami polskiego rządu, przedsiębiorcami, organizacjami non-profit, a jako członek Europejskiej Federacji Producentów Gier również z innymi stowarzyszeniami branży rozrywkowej.

Branża

Polska branża gier wideo to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. Polskie gry odnoszą sukcesy artystyczne i komercyjne na skale globalną, zdobywając najbardziej prestiżowe nagrody i wyróżnienia, a przez wielu są traktowane jak duma narodowa. W świetle tych faktów gry wideo uznano za jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz uruchomiono serię dedykowanych programów dotacyjnych mających na celu dalszą poprawę konkurencyjności tego sektora. Poniżej przedstawiono szacunkowe wartości wybranych wskaźników polskiej branży producentów gier wideo.
  • 99% MŚP wśród producentów gier
  • 1,14 mld zł przychody producentów gier w 2017
  • 16 mln graczy
  • 331
    firm produkujących gry
  • 95% przychodów z eksportu

Inicjatywy

Naszą misją jest reprezentowanie interesów polskich twórców gier wideo. Jesteśmy zainteresowani tworzeniem i utrzymaniem jak najlepszych warunków do produkcji gier wideo w Polsce, podnoszeniem ich jakości oraz rozwijaniem talentów pracujących w naszym kraju twórców.

Wydarzenia

Polscy twórcy stają się coraz bardziej widoczni na rynku globalnym. Każdego roku organizowane są dziesiątki interesujących branżowych wydarzeń w Polsce i w Europie — od niszowych konferencji, warsztatów i szkoleń po międzynarodowe targi, dzięki którym Polscy twórcy stają się coraz bardziej widoczni na arenie między narodowej.

Kontakt

Stowarzyszenie Polskie Gry

Kontakt:
Stanisław Just Członek zarządu
+48 501 318 316 stanjust@polskiegry.eu
Adres:
Ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
NIP: 1132893461
KRS: 569533
Konto:
09 1750 0012 0000 0000 3332 2739
Raiffeisen Bank